Munchmuseet, MM K 2015

MM K 2015, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Kate Crawley.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Mein lieber Edouard!


    Leider kann ich heute
nicht kommen.
Ich bin eingeladen und
müss schon fruh nach
Berlin gehen.
Es thut mir sehr leid
Du fragst, ob ich ein
bisschen an Dich denke
naturlich Kind
Wann kann ich Dich
wieder sehen? Lena
warte auf ein antwort,
so schreibe gleich –

    
    Adieu mon cher amie
    Kate

– 9 Uhr –