Munchmuseet, MM K 2036

MM K 2036, Munchmuseet. Datert 14.04.1898. Brev fra Max Asch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Maler Munch
    Berlin \N/W
    Mittel Str 53
    Hotel Jansson

 

      
    
    Lieber Herr Munch!


    Es würde mich sehr freuen Sie zu treffen.
    Wenn haben sie Zeit, resp. wann sind
Sie im Hotel zu finden.

    
    Besten Gruß
    Dr Max Asch


    C. Alexander Str 42
    I