Munchmuseet, MM K 2077

MM K 2077, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Eberhard von Bodenhausen, PAN Eingetragene Genossenschaft.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
PAN

    
    Lieber Munch!


    Eben sehe ich Ihre Radierungen
und gratuliere von Herzen. Für deren
Uebersendung würde ich Ihnen sehr
dankbar sein. In den nächsten Tagen
werde ich wohl noch nicht komm Kommentaren können.
Also nach der Breitenstrasse 22. Potsdam.

    
    Bestens
    Ihr
Bodenhausen.