Munchmuseet, MM K 2206

MM K 2206, Munchmuseet. Datert 29.11.1943. Brev fra Kurt Feldhäusser.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Berlin – Wilmersdorf      29. XI. 43.


    Landauer str. 2


    Hochverehrter Herr Munch!


    Als Liebhaber und Sammler zeit genös-
sischer Malerei und Grafik erlaube
ich mir Ihnen zum achtzigsten Ge-
burtstag herzlich alles Gute zu wün-
schen.

    
    In dankbarer Verehrung
    Dr Kurt Feldhäusser.