Munchmuseet, MM K 3009

MM K 3009, Munchmuseet. Datert 08.02.1910. Brev fra Gustav Werner Peters.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edvard Munch
    Kragerö
    Norwegen

 

      
    
8.II.10.      Berlin W30 Motzstr. 77.    Sehr geehrter Herr!


    Müsste es Ihnen möglich sein, mir für mei-
nen Aufsatz noch das schöne bild „Mondschein”
zur Verfügung zu stellen, das aus Felix Pop-
penberg
s „Nordische portraits” (Verlag Mar-
quardt
in Berlin) bekannt ist?

    
    Ihr ergebener
Gustav Werner Peters.