Munchmuseet, MM K 3283

MM K 3283, Munchmuseet. Datert 22.06.1928. Brev fra Luise Schiefler.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]


           

    
    Herrn. Edv. Munch
    Skoien per
    Oslo


    Stalheim, 22./6  Lieber Herr
Munch,
 da haben wir nun
leider heute den ersten trüben
Tag, hatten aber eine sehr
schöne Fahrt trotzdem. Bergen
war wundervoll, wir hatten
gr. Freude an Ihren Bildern bei
R. Meyer. Wir hoffen Sie gesund
in Oslo anzutreffen, wenn wir Montag
oder Dienstag ankommen.
  Herzl. Grüßte
    L. Sch.