Munchmuseet, MM K 3609

MM K 3609, Munchmuseet. Datert 16.06.1921. Brev fra Christen Smith.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Kgl. Norwegisches Generalkonsulat
Berlin, Kronprinzen-Ufer 24


    
16. juni 1921    Kjære Herr Edvard Munch,


    i dette øieblik faar jeg Deres
brev av 13. og er meget lei over
at De nu kanske ikke vil
være fornøiet med, at jeg allerede
for flere dage siden sendte Dem
de 4000 mark og 300 kroner
i forseglet brev gjennem legationen
her til videre forsendelse gjennem
Utenriksdepartementet. Det
skulle gaa gjennem kurèr, saa
De har kanske ikke brevet ennu,
da legationen jo ikke har kurèr
hver dag, men sannsynligvis er
vel brevet fremme like saa
hurtig som dette. Jeg troet
det var bedst, at De fikk
pengene hjem. Men skulle
De ha sagt mig en anden

 

      

besked, saa ber jeg meget
om unskyldning og ber feilta-
gelsen godhetsfuld for en del
skrevet paa den herlige vin
som hin aften kanske har
omtaaget min hukommelse

    Men det husker jeg, at
det var rigtig morsomt aa
treffe Dem og at det var
en festlig aften De lavet.

    
    Atter hjertelig tak
og mange hilsner fra

    Deres
Christen Smith