Munchmuseet, MM K 4051

MM K 4051, Munchmuseet. Datert 15.09.1930. Brev fra Berlingske Tidende.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
BERLINGSKE TIDENDE

    
København K
Pilestræde 84
d.
15. 9. 1930.


    Forfatteren Edv. Munck,
    Oslo.


    Den 16. Oktober fylder Helge Rode 60 Aar.
BERLINGSKE TIDENDE ønsker at bidrage til hans Hyldest ved at
give fremragende nordiske Personligheder Lejlighed til at
sende ham en Hilsen gennem det Blad, i hvis Spalter han i
Aarenes Løb har offentliggjort saa mange smukke Digte og fine
Betragtninger og Kritikker.

    Vi tillader os at henvende os til Dem og beder
Dem sende os en Udtalelse, som vi af Hensyn til Opstillingen
beder om maa være os i Hænde i god Tid.

    
    Deres ærbødige
BERLINGSKE
TIDENDE
REDAKTION

‹J.›  … ‹tting›