Munchmuseet, MM K 4520

MM K 4520, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    ‹morsomt.›
    Helst vil vi vente med Fhalds-
turen. Kanske Du da har faaet
kjøbt Dig et Sted; Tak skal
Du ha for invitationen. Det
er vel deilig at vide, at
Du er saa ovenpaa. – Det
var godt, – at Skredsvig forstod
at fortælle om dine Vanskeligheder
din Nød. – Nu har jeg
rablet, bare Du forstaar,

    
    mange hjertelige Hilsener fra
os Alle

    Din heng
Karen Bjølstad