Munchmuseet, MM K 4537

MM K 4537, Munchmuseet. Datert [??].07.1896. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Nettop i dette Øieblik fik jeg dit
Brevkort; – \naar/ naar Du tale om at
reise om et Par Dage, – saa faaer jeg
svare med det samme, skal Brevet
naa Dig. Dit Tøi er kommet, det
vil sige Sækken – Kufferten har Du
antagelig med Dig. Sækken kom fra
Vestbanen til ikke liden Forundring –
iforgaars; jeg tænkte Du havde fulgt
Hansten til Modum, og har
ventet Dig hver Dag. – Fra
Andreas havde jeg Brev idag, han
har havt det koldt, han kommer
paa Tirsdag. – Her i Byen have vi
havt et behageligt Veir, Omvexling
af Sol og Regn, vi have ikke
været generet af Varme, snarere
kjølig. – Vi forespørge os
i Filtvedt efter Logi, der skal
det vere biliigt og der skal det
ikke være vanskeligt at faa noget.
Først i næste Uge skal vi faa

 

      

Svar. – Inden den Tid samles
vi da Alle igjen. –      Lille
Anna B havde Hilsener med fra Dig –
hun havde seet Dig ombord fra Damp-
skibet, staa ombord i Yagten og
male. – Jeg sender Dig en
Blaa idag, fordi jeg er bange
for det slipper op for Dig. –

    
    Hjertelige Hilsener fra os Alle,
    Din heng. K Bjølstad