Munchmuseet, MM K 4586

MM K 4586, Munchmuseet. Datert 26.08.1911. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren E Munch
    \Nedre Ramme/
    Hotel Scandinavia
    Kristiania
    \Hvidsten/

 

      
    
    Kjære E
 Det var svert
hyggelig at træffes. Tak
for Indbydelsen, det
kunde kanske blive paa
samme Maate som sidst,
reise herfra Lian 8 ¾ Forat
komme tilbage 8 fra Vest
by Aften? – Og saa
faaer det vel bli en
Dag til Ugen, – naar det
er beleiligt for Dig, og
det maa Du Si os
nærmere.
  Hjertelige
Hilsener fra os

    Din K.B.

Lørdag