Munchmuseet, MM K 4671

MM K 4671, Munchmuseet. Datert [??].[??].1923. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Det viser sig at Logiet
her er sjeldent lunt,
og det er saa trivelig,
Værten er svert forekommen
og lover at vi skal  … 

 

      

skal være rolig, han er
saa paapasselig, sier han. –
Deilige Solnedganger, altanen
har meget Sol her og her
er ellers praktisk indredet.