Munchmuseet, MM K 4674

MM K 4674, Munchmuseet. Datert 14.09.1925. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Rosene som Du
sendte meg har holdt
sig godt indtil igaar
duftet saa yndigt
Tak igjen for disse og
alt det andre Du sendte
Du seer, vi har det
bra. – Det er jo et
mærkelig Høst, jeg kan
aldrig huske saadan

 

      

Hvor det var godt
Du fik Dig denne
lille Reise i Høst,
haaber Du endnu har
godt af den. –
af den. – –

    
    Og saa sender vi
Dig mange mange
hjertelige Hilsener

    Din hengivne gamle Tan
te –
K B


14de Sept. 1925. –