Munchmuseet, MM K 4700

MM K 4700, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Lørdag    Kjære Edvard!


    Igaaraftes fik vi igjen
saamange deilige Saker
fra Dig, hjertelig
mange Tak for alt
sammen; Tomate-
ne er da en p
pragtfuld deilig Frugt.
Jeg har aldrig seet
dem saa velmodne
store. – Tak for

 

      

Melonen og Vinen
og de forskjællige Bær,
alt smaker saa godt
og er saa sundt. Og
saa Potetene. Hos
os er der nok
ingen Mangel, Du
sørger nok derfor. –

    – Her er alt ved det
gamle, ingen Sygdom,
– ikke i Huset ellers
ogsaa, – der var nogle Til-
felde i Begyndelsen, men lette.

    
    Mange hjertelige Hilsener
fra os begge.
 Din heng. Karen Bjølstad