Munchmuseet, MM K 4709

MM K 4709, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

 …   …  engang
maa jeg takke Dig
for det kjære Kort
som var saa
hyggeligt at modtage.

    Nu har vi
igjen modtaget fra
Dig gjennem Banken
Kroner 1000 \1000/ Kroner

 

      

denne store Sum,
‹ja› denne store Sum
– vi greier os med
meget mindre! mindre.

    – Tak, tak fra
os begge! Ja, hvad
Du gjør for os! –

    
    Med mange Hilsener
fra os begge
 Din hen
Karen Bjølstad