Munchmuseet, MM K 4777

MM K 4777, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!
 Jeg tak
ker Dig saa inderlig for
Brevkortet dit, jeg fik jo see
at Du var bedre og at Søvnen
er bedre. Jeg har været
ængstelig for dette. Det
skal nok blive en Glæde at
faa dit Besøg, – men det
maa Du maa Du indrette
eftersom det er det falder
Dig bedst. –

 

      

Efter saameget Slit og me
megmeget ellers at staa i
maa Du nok see at
samle Kræfter. –
– Vi har det jo bra
nu, – efter megen Uro
Solen skinner saa deiligt
ind saa oplivende
efter saa meget Regn
og Mørke og efter
saamegen Uro i San