Munchmuseet, MM K 4794

MM K 4794, Munchmuseet. Datert 11.12.1925. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Fredag    Kjære, kjære
Edvard. –


    Jeg sender Dig
min hjertelig Lyk-
ønskning til dit Fødsels-
dag imorgen. –

    Ja
hvor jeg ønsker Dig
alt godt. – Jeg er
svært lei, at Du skal
være saa plaget af

 

      

din leie Broncitte,
hvor dette er svært
ondt for Vinteren
er jo været strid. –
Vi faar haabe at
Solskindsdagene  … 
 … 

    Dit lille Barne-
flag tar jeg frem
imorgen, Minder
fra Pilestrædet. –
Bare Du forstaar
dete.
  Hjertelig hilset
Tak for alt
 Din hengivne
Tante      K B