Munchmuseet, MM K 4824

MM K 4824, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!
 Det er
saa ondt at jeg er saa
daarlig i Skriveveien, men
jeg faaer dog forsøge med
Blyanten, jeg kan da faa
takke Dig for al din
hyggelige Omsorg i alle
Dele. – Jeg synes det
er saa ondt saa ondt

    
    Mange hjertelige hilsener Din KB.

 

      

at Du er plaget af den
Broncit. – Læg et Vat
stykke firkantet bestrøket
indeni med ‹stødt› Kam-
fer, mellom Uldtrøien og
Skjorten, – det har en
Gang hjulpet mig. –
Det er saa godt nu
at være ‹passet slig på›