Munchmuseet, MM K 5054

MM K 5054, Munchmuseet. Datert 19.08.1878. Brev fra Peter Andreas Munch.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Mandag den 19de August 1878
‹Mnnd›    Kjære Edvard.


    Vil du være saa snil at sige mig Navnene
paa de Bøger, som du har deroppe, forat
jeg ikke skulde kjøbe de Bøger, …  \som vi/ har. Anna
har reist hjem paa 10 Dage. Vi har laant 3
Bøger paa Leiebibliotheket; deriblant Christie Red-
ferns Prøvelser, Thomas Rosz og nu holder vi paa
at læse: «En Fortælling om to Byer», af Charles
Dickens
. Tante har kjøbt en Katalog hos Tr. Berg.
Igaar kom Olaf Abildgaard og Rolf hjem, og du
har faaet 3die Hefte af Tusinde og en Nat. Paa
mine Agurkplanter er det kommet 2 Agurker.
Tante tænker paa at gjøre en Tur til Bryn,
for at møde dere, hvis di Papa reiser på en Søn-
dag. Paa Skolen sidder jeg ved Siden af Botten-
Hansen; jeg skal have to latinske Bøger som
jeg kanske kan faa kjøbt gamle hos Belsheim.
Vil du være saa snil at skrive saa hurtigt som
muligt.
  Hils Papa fra fra os. Jeg skal hilse
dig og Papa fra os allesammen. – –

    Andreas Munch.

    Anna havde en Byl i Knæet; derfor syntes Tante \jeg/
det var bedst \for hende/ at reise hjem for at komme i Stilhed.

    Hils Papa fra mig…… Karen Bjølstad
(se bag

 

      

    Tante sente Vaarfrakken til Papa og en Vest til
dig i Mandags; Pakken er vel kommen frem.