Munchmuseet, MM K 5231

MM K 5231, Munchmuseet. Datert 12.12.1923. Brev fra Carl Dørnberger.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    edv. munch skøien
    kria
Telegram frasoon 107 32 12/12 1923 14.45


    Gud give dig allt godt og tak for alle felles minder
vi studser tænker og vi stanser bratt
hvor hurtig aarene dog rinder.

    
    din gamle ven palle
dørnberger