Munchmuseet, MM K 5528

MM K 5528, Munchmuseet. Datert 17.07.1922. Brev fra Per Kure.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
A/S Per Kure
NORSK MOTOR- OG DYNAMOFABRIK

    Universitetsgt. 22–24 Kristiania


    
KRISTIANIA DEN 17/7–1922.    Maleren herr. Edv. Munch,
    «Ekely», Skøien.

8/7–22.An. Reparation av lys.
1stk. bundskrue 25 amp.0.15
1〃 sikringselement DZ.25.1.10
4〃 smeltepropper DZ.15 amp.–/130.52
4〃      〃      〃 10 〃0.52
3〃      〃      〃 25 〃–/180.54
       Arbeidsløn.40.30
Kr.43.13
S.E. & O.
Reparationer utføres saa omhygge-
lig som mulig, men garanteres ikke.