Munchmuseet, MM N 1

MM N 1, Munchmuseet. Datert 1891–1892. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1, s. 1

    Jeg fik ikke sove – j så den
lille striben mellem ridauerne lysne
mere og mere – {v}jeg vendte mig hed
i sengen – Det var jo så tydeli – ‹var› at
 …  ingen andre havde fundet det ud før
mig – bare vente – bare tålmodighed –
når et hvist antal af en farve
er kommen ud så sætte på den anden
farve – taber man så vente – til
en anden – gang – n{ … }år jeg nu har
vundet en større sum – vover
jeg mer – af gangen – jeg blir rig –
– hvor tydelig det – er – jeg kan så
bare hellige mig for mit arbeid –
‹Men vinder mer› for den rene kunst –
og når jeg sender hjem – en seddel
på – 1000 frs – hvor de vil bli forbauset –

    – Jeg går did i dag – venter til
jeg næste Thorsdag for saa efter aftale
med mine venner – umuligt at tænke sig

 

Munchmuseet N 1, s. 2

at få tiden til at gå – med
første tog – reiser jeg –1ste klasse
– endnu 4 timer –

    Da det var så vidt lyst { … }
klædde jeg på mig – Jeg g Hvor alting
så anderledes – ud – hvor jeg var
følte mig stærk – hvor {d}jeg var ikke
længer den nervøse fyren som plaget
sig atter og atter med disse sygelige
erindringene – det var som blåst bort –

    {Han}Jeg hadde ikke set gaden slig
som nu –

    Han Jeg gik en lang tur – {og}forat
dræbe tiden – Endeli satte jeg mig
i kuppen – der i kuppeen det v
der var en gammel mand, som så
dødsyg ud – et {e}ægtepar og en ung mand –
han s Alle skulde til Monte Carlo –
det var Monte Carlo expresstoget –
Den unge fyren holdt studerte en spilletabel i
hånden – jeg ‹lo› jeg var så tryg.

    – I Spis Jeg gik op stod foyeren
til Spillesalen– Dørene var endnu
ikke åbnet til spillesalen – en hel del stod og ventet
i kø – Da døren ble åbnet styrtet
man in forat opta plads –

 

Munchmuseet N 1, s. 3

    {S}Jeg tog det samme bor som sidst.
Det varte en stun inden man
begynte – man studerte spilletabeller
– man vexlet seddeler – Me

    Endeli – {S}Faites le jeu messieurs
Jeg Det var bare et par som
sat en no en noen småsummer –
man vilde sondere ter prøve {–}sig frem –

    Jeg { … }Spillet gik en stun afvexlende
– ingen suiter

    Endeli kom rødt 4 gange – jeg
sætter 5 på sort –

    Jeg hadde foran mig de guldstykker
jeg havde vundet i går – og så – vidste
jeg jeg havde den seddelen – i lommen
den jeg skulde leve for i { … }en hel måned –

    {S}Men den skulde jeg ikke røre –
    Spillet gik en stun afvexlende – ingen
suiter –

    Endelig kom rødt 4 gange – jeg sætter
10 på rødt sort – rødt kommer igjen – ‹ut› –

    – Ja jeg vil vente
rød Sort kom atter –
Jeg det er

 

Munchmuseet N 1, s. 4

Jeg venter til næste gang en suite
kommer – sætter – og taber –

    Det var mærkelig –
    Jeg bestemmer mig til ikke at spille
en stun – bare noterer og studerer –

    Hvor det var besynderli – nu går det
jævnt afvexlende – rødt engang – sort
engang – stadig væk – En mand tværs
over for mig har lagt – mærke dertil – og vinder
lægger afvexlende på og vinder –

    Jeg Det beg varte så længe ingen s{ … }uite
kom – Jeg hadde ikke spist { … } det
var alt Spisetiden var alt passeret med
f flere timer –

    {Han}Nu var spillet slig at {rødt}sort altid
kom med mindre suiter – {sort}rødt kom blot
en gang af og til – Sort { … }hadde kommet
ud – 15 gange – medens rødt kun var
kommet { … }7 gange – Nu ventet man på
en s{ … }uite af rødt –

    Sort kommer ut. {4}6 gange endnu
En mængde sætter

    Jeg sætter det 2 det 20 på rødt –
Efter al sandsynlighed må jo nu rødt komme
nu – { … }Mange har sat større summer
på samme farve – eller  … mod  …  tusind fr  … 
Noir –

    Jeg sætter det dobbelte –
Sort er kommet f 2{6}4 gang medens rødt blot 7 gan
rødt er besad med penger – tårner af guldstykker
Man er stillestrækker hals forat