Munchmuseet, MM N 4

MM N 4, Munchmuseet. Datert 1889–1890. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 4 bl. 1v

farbe farvel da sa jeg og tog
dem i Hånden.

    Så husket jeg jeg hadde glemt
e{n}t plaid – så måtte jeg ind
igjen – Så to Jeg tog to min
far igjen i hånden –

    Ta godt under dig på dampbåden sa han
    Dermed var
    Dambåden var forsinket
skulde ikke gå før om to timer
Jeg