Munchmuseet, MM N 7

MM N 7, Munchmuseet. Datert 1889–1890. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 7, s. 1

øinene – Opvarterne så bort
{ … }mod mig –

    Hvor trist og stor den var den
restaurationen – det var ikke
andre end jeg og et par opf
opvartere – derborte stod noe
et par svære billiardbord og
gabte. –

    Jeg måtte ud – Jeg { … }bestemte
mig til at gå ud og ned til
Cafe Regence og finde avertis-
sementet i m Morgenbladet
Jeg gik nedover { … }St. Honore –
Ned ved Madeleine Kirken
begyndte det at myldre af
Men mennesker – det va og
uafladelig tykt af uafladelig
kjørende {i}– hvor lydløst hjulene
gled rullede – man hørte blot
noen smæld af h de regelmæssige
klap af hovene mod asfalten.

    – Jeg gik forsigtig over gaden

 

Munchmuseet N 7, s. 2

for ikke at blive overkjørt.
Hvor det krydde af folk
og alle så de ivrige fornøiet
ud – d det må da være
{ … }død noen for dem åsså – ialfald
for noen af disse tusind.

    Er det da bare jeg af
alle disse mennesker som det
er hændt sådant med har mistet en far

    Jeg  …  gik nedover Boulevard
– forbi svære butikvinduer –
jeg så på noen slips stirred
lidt sløvt på hver især –
Jeg stanset for no en avis kiosk
– så på noen tegninger i
Le Cou{ … }rrier – en dam{ … }e i særk
som konverserer en herre – i floshat

    –
    Jeg gik videre – jeg skvat lidt
jeg mødte jeg så en gammel mand
langt borte – hvor han ligner min
far – som han går lidt bøiet
og jeg syntes alle gamle mennesker lignede
ham