Munchmuseet, MM N 16

MM N 16, Munchmuseet. Datert 1889–1890. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 16 bl. 1r

    Det var så mange småting –
som dukket op – små begivenheder
som naget mig – Ord som hadde
såret – jeg hadde været kold
– is – når han var blød og
vilde ha forsoning – \Og han var så blød./

    De naget mere end sorgen den
store sorg som jeg gjorde ham
hadde gjort – for den måtte komme.
{ … }Jeg tænkte på om det
Det var dette jeg skuldegjøre
Han skjønte
Han Og så var det hun jeg var
jo ikke mig
.

    Jeg så ham sidde bøiet og
træt og grå – {og}i sofaen – og så
det ser jeg det synke det ned
– dette gamle deilige hode – blegt
sank det sammen som det søgte
hvile –

    Jeg syntes jeg v
    Hvor jeg syntes jeg hadde været
hård og is –

    {Jeg}Det sprængte i mine øine
Jeg puttet lagenet i munden.

 

Munchmuseet N 16 bl. 1v

    Det var det med hende.
    Hvorfor fortalte jeg ham ikke
alt – han hadde da forståt hvorfor
jeg var så opfarende – så nervøs –
så mangen gang så hård og kold –
 …  hvorfor jeg ikke ble hjemme
når han bad om det –
at jeg så ofte kom hjem om
natten – jeg måtte jo ud – ud,
og  …  se at jage fra mig tankerne
– jeg måtte jo ud for at glemme \hende/
{s}og ud for at opsøge hende – de
steder hun hadde været –

    Men
    Hvor jeg ønsket vi kun
ant engang kom en tid hvor vi
kunde snakke hyggelig sammen
– at jeg kunde tat det grå hode
ind til mig –

    Men når jeg følte at det
var det rette det sande – jeg kjæmpet
da så
da så du d døden der.

    Jeg kunde ikke    være i den
tro