Munchmuseet, MM N 20

MM N 20, Munchmuseet. Datert 1891–1892. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 20, s. 1

    Rivieraen er Eventyrets land
og Monaco er eventyrets by
Når fremtidens tusind og en
nat skal skrives blir scenen
scenen henlagt hid –
Det { … }strålende lys overalt solskin
der al den rigdom og glands
får dig til at drømme om lykke
Hør disse navn Menton –

    {De}Jeg går en en aften månskinsaften
langs det blågrønne vand  … Middelhavet
– dets lange trætte bølger
blinker i månelyset og dør
med et suk { … }Over dig hvælver
sig de brede palme{p}blade og
 …  duften af tang blander sig
duften af oranger – du ser
in i {b}pragtfulde haver – gjennem
‹{ … }himmelen› truer mørke trær
villaer lyser – og {d}Du spørr
hvem der bor så får vide at det
er en indisk prins eller en russisk

 

Munchmuseet N 20, s. 2

fyrstinde – eller du hører et
navn som du fra barn af
har hørt berømme –

    Og den forun{ … }derlige Mont
lille by Monaco – eventyrbyen

    { … }Jeg står på Terassen
udenfor spille{sal}huset en
måneskinsaften – havet li{ … }gger
stort nedenfor { … }mig med måneblink
– derborte Fyrstens palads –
strålende { … }med tusinde lys røde
og og gule i det lil i demed
med bli måneskin { … på} ‹dønningerne
ringmurene og tårne –
dig bag dig – byen i mystisk
en blålig månedis under
de høie fjelde –

    Men du er der ik  …  opholder
dig ikke længe her – Ind i
i spille{sal}huset hvis tårne
rager op mod luften – in i trylleslottet
– Har du været der engang – er

 

Munchmuseet N 20, s. 3

du forhexet – du må igjen
in i de strålende sale – hvor
Der følger du
guldet glindser på det smaragdgrønne
bor – hvor luften er { … }bedøvende
lummer og mættet med parfume
– og lykken vinker dig imod –
Tusinder kommer hid – Utallige
i { … }xpresstog farer fremt og tilbage
mellem de nærliggende byer
og fører med sig en strøm
af lykkesøgende

     … Jorden ‹er›  …  der der
i havens dunkle gange
er mættet med  …  blod – blod
af de der ikke havde askeladdens
held – De røde Pariserbladene
melder om at den sidste måned
hder har været 30 selvmord
– sidste dag ‹her› – Intet hjælper
Man går der første gang blot forat

 

Munchmuseet N 20, s. 4

se man spiller lidt – og  … 
man vinder – og man kommer
 …   …  af sit held – eller man
taber og man ko

og man er fortabt – thi man
vil ha igjen den forunderlig
berusende følelse – når man vinder
denne  …  spænding – denne forunderlige
følelse af skjæbnen – Man
vil atter være sammen med ibland
de{nn}tte disse strålende parfumefyldte
sale  …  – hvor for penger
ingen værd har – hvor formuer
tabes og vindes


    Inni de svære sale er det
forunderli tyst – rundt
om  …  boret er står folk tæt
sammen – Man Jeg hører
blot roulettens knerten og
croupierens Faites le {le}messieurs\ … /
– her er stilt – men { … }disse herrer
Mænd og kvinders
kinder h er feberrøde – øinene
stikkende – der er hænder
som skælver og krampagti holder om
tegnebog