Munchmuseet, MM N 22

MM N 22, Munchmuseet. Datert 1891–1892. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 22, s. 1

    ‹{P}›Når man går opover avenue de
la gare i Nizza –  …  hovedgaden
der fører til jernbanen ser man
et af opslåt på muren
til et af byens større hoteler
en stor plakat hvor man læser
følgende    Gå ikke til Nizza \Monaco/
det er familiers ruin og en ødeleggelse
for alle foretninger – Derefter
kommer navner på flere de
sidste der har begået selvmord
 …  efter at have tabt –

    Ja en af får vide af Parisbladene fortæller
for  …  (for de bladene hernede
betales i tusender for intet at
melde) fortæler at for  …   … 
at i Januar måned har der
været ‹30› selvmord – der en af de
sidste dagene skjød sig 3 –

    { … }Det Alt dette kan muligvis

 

Munchmuseet N 22, s. 2

‹blive› fra at reise did – men for
den der alt har begyndt hjælper
intet –    Har du engang hv været
i dette eventyr slot Monte Carlo
er du allerede fortryllet – intet
‹Ja› – du må tilbage –

    Je
    Det er fjorten dage siden
jeg var første gang var disse Monte
Carlos parfumerde sale og siden
har jeg været der {hver} …  dage –

    Hvor jeg var ængstelig første
gangen    {s}jeg blev svimmel af den
{ … }parfumefyldte l …  hede luften.
Jeg gled på det blankpolerede
gulv – Og da jeg gik bort til
et af borene sto alt hv for
mig alt hva jeg havde læst
og hørt om ens alle { … }disse
ulykker  …   …  hernede

 

Munchmuseet N 22, s. 3

    Jeg l{ … }ægger min lille sum på rød.
 …  – Mit hjerte sl{år}og som
en hammer – jeg er så svimmel
at jeg holder på at forlade boret
før rouleten har standset –
hører jeg så ser jeg mine penger
‹li›pludseli er fordoblet    jeg har vundet
jeg sætter på og jeg vinder igjen
– jeg er så nervøs at jeg går med
mine vundne penger – Jeg tør
ikke være blandt alle disse mennesker
som jeg syntes så ud som gale
noen stirrede ut i veiret
bevægende læberne – andre stirrede
stivt på mig men deres blik
{ … }var tomt – de så rouletten og
deres læber hvisket  …  – { … }un
‹{ … }heur› trois {h}3. haute

    Men dagen efter – jeg begynder
mit arbeide – jeg arbeider en stun
 …  tænker jeg pludselig på
Monte Carlo. Om du havde fortsat

 

Munchmuseet N 22, s. 4

du havde vundet en formue
og jeg tænkte på disse penge
som havde fordoblet sig – om
du var netop af de heldige – Jeg
kan ikke længer arbeide – Jeg
ser på klokken – ser efter jernbane-
tabellen og strax efter sidder jeg
i to blø expresstogets bløde
hynder – der pilsnart fører en
til Mon spillehelvedet –

    Og siden har jeg været der hver
dag    jeg har havt søvnløse { … }nædder
– jeg har vundet og tabt –

    Min lille små lille
kapital er svundet in – igår
ta{p}bte jeg meget – Jeg sov ikke
inat – Jeg lå og regnet efter – det det
ha  …  var en vist en feil
jeg hadde begået der var skyld
i tab. – Idag skulde jeg
gjøre det godt igjen. Jeg går
Jeg sidder at i kup

    Jeg Jeg sidder at i kuppeen     
    Kjære Werenskiold


    Tak for brevet,