Munchmuseet, MM N 24

MM N 24, Munchmuseet. Datert 1891–1892. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 24, s. 1

    { … }Det gjentar jo sig { … }hver dag det samme
jeg bestemmer mig hver morgen til ikke
at reise jeg h det falder mig ikke
Formiddagen går jeg, tanken falder
mig ikke ind at reise{s}Jeg så kommer
eftermiddagen – jeg {s}har ordnet alting
til arbeide – jeg skal st begynne – så
falder som et lyn ind den tanke om
du aligevel reiste – Det er så ikke
engang nogen overlægning – jeg det
er bare spørsmål om når toget
{ … }går – tiden {o}– jeg er pludseli
tat af en  …  feber – Minutter
er mig timer – tiden fr reisen
fra Nizza til Monte Carlo er en { … }evighed
– endelig er jeg igjen ved trappen
{s}der fører op til spillehuset – jeg
føler igjen de underlige stikkene i
brystet – jeg føler er atter i de{t}n
lumre luft – fyldt af parfumer –

    

 

Munchmuseet N 24, s. 2

    Jeg sitter atter ved det grønne bor –
    \Jeg/ At ser {atter}alle disse formuer forsvinde
og komme for sine øine – ‹se›
hvordan lidenskaben gjør alle
mennesker ens – her er ingen forskjel
grevinde eller co{k}cotte – ale
er menn blot ens – De sidder
der med brændende kinder – stikkende
røde øine – Ingen forskel – længer
– hun den rige engelske mylady
– som blev vist ut i går – hun
som tre gange rad blev tat at
{ … }have tat skrabet til sig { … }andres gevinster
og ‹som fredeli›
– Eller hun – cokotten som sad
der lykkestrålende ved et bor – Hvor
lykken gjør skjøn –
Hun var sikker – {s}hun vandt
seiersikker la hun pengene på
bordet – og vandt – og strålede

    I går hadde trode jeg at jeg
var helbredet – jeg havde vund
tabt – alt hva jeg havde på mig
– Jeg gik ut i haven – i ‹disse› p

 

Munchmuseet N 24, s. 3

j mørke gangene, overskygget af
palmer og kak{u}tusser – Jeg var
næsten glad – for jeg nu var jeg
da helbredet – Jeg skulde begynde på
mi{ … }t arbeide igjen – hvor det var
rart
jeg ved at hver  …  jeg mødte
uafladeli disse vagterne – i ha
disse som disse som passet på
at ingen skjød sig dræbte sig
i haven – eller som sørget for at
ta kadaverne væk så snart som
mulig – forat ikke

    { … }Så fra traf jeg pludseli min
ven – jeg fik låne noen penger
af ham –

    Så gik jeg nu igjen i huset
salen forat træffe min ven
– han sto ved boret – hed og nervøs –
– Jeg er gal – aldeles gal – jeg kan
ikke for – det han hevet penger
‹for fra› tabte og tabte

    Jeg fik låne – noen franc af ham
– jeg ‹hevet› på – og atter vandt jeg –
Nu hadde jeg den følelse ‹af at jeg og›

 

Munchmuseet N 24, s. 4

skjæbnen var venner – jeg den f … 
behagelig følelse af penger

skuftedes til mig – men bunken
ble større og større – Jeg I buxel{u}ommen
i vestelommen – allesteds ligger p
guld og sølv

Kom la os gå –  …   …   … 
han hadde tabt hele tiden

    Nei Nei jeg bl

    Jeg Er det inb{l}ildning eller
virkelighed – alle mennesker
taler om rouge og { … }noir – om
Monte Carlo – Jeg holder ingen
Da jeg ho engang holdt af en
kvinde syntes jeg alle lignet
hende – syntes jeg alle {s}talte om
hende – I { … }kupeen –  … 
i sidekupeerne hører jeg blot
snak om rouge – noir – 30 ‹karath›
– gange – perdre – rouletten –

    Jeg hører drømmer om { … }det om natten
– hører jeg noen snakke på gangen
er det Monte Carlo – rouge – noir

    Jeg brænder i kinderne – jeg ser
hvor mine øine er betændte –
Når jeg {A}aligevel – det er en rus – det er
godt godt at glemme – alt som nager

    Når jeg vågner  …  i svedebad om morgenen – før det striben  …  ved
vinduet er bleven begyndt at lysne hører jeg snak om penger i Monte Carlo