Munchmuseet, MM N 26

MM N 26, Munchmuseet. Datert 1903–1905. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 26, s. 1

    Overkvinde
{M … }Digter


    Overkvinde vi lever i en
stor Tid –

    Aa at han gjorde det
– Til Liget 
    Tak
    Hun omfavner Digteren – 
    – Nu kan osså jeg gjøre
en Mand til Hanrei

Digteren    – Af ‹Afrede›    nu behøver
Ægtemanden ikke længer skaffe
mig p
Det er heldigt for
Ægtemændene er udpantede

 

Munchmuseet N 26, s. 2

Backfisch –
    Gud om en ville dø
for mig – selv om { … }han
døde af Kjedsomhed –

Overkvinden    det er den
sande Frihed –

    Kan man ikke leve
så dør man stolt –

Overkvinden

Digteren –    Du gjør store mænd
5 er døde af Forspiselser
og Drig – Det var rigtig
de døde –

    Gutter  … 
Du

 

Munchmuseet N 26, s. 3