Munchmuseet, MM N 27

MM N 27, Munchmuseet. Datert 1914. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 27 bl. 1r
Mellem de døde

    Det var i lighuset
    Midt imod den gulagtige
Kristusfigur af gibs med udbredte
velsignende Hænder    stod kisten
Man så blot den dødes ansigt
An … 
Den dødes ansigt var afdækket
Der lå Det lå der grå gult mod
det Det gamle grå ‹deilige› hoved med
de grå næsten hvide hår lå
der midt i kisten grå gult
mod de skinnende blåhvide
lagen.

    Der var en voldsom mægtig alvor
over dette gamle hoved m

Munden fast tillukket    bare en krop

    Øinene fast tillukket slu
fast tillukked den svære pande

    Der  …  hvorfra hårene så sirlig
var strøget tilside den lige ‹skårne› Næse
og den fast sluttede mund der ligesom
lukkede for en stor gåde

 

Munchmuseet N 27 bl. 1v

    En { … }buket af røde og hvide
blomster lå på {B}brystet
I Hænd ved hænderne der gla
lå glat ved siden af hinanden.
– han døde uden gu nogen
gud.

 

Munchmuseet N 27 bl. 2r

    Med

    ‹Der er du›
    Jeg gik ind i lighuset og nærmede
mig kisten der stod lige foran
en kristusfigur af gulagtig gibs
og som udbredte sine hænder velsignende

    Der lå den døde hoved afdækket
Jeg blev først betat af denne
‹underli› klamme fornemmelse der man får fra
et lig.

    Så grebes jeg af dette store
mægtige alvor der var lå over
disse stivnede træk

    Hvor deilig dette gamle hode var som det
lå der grågult mod de blåhvide lagen

    Den store pande med de sirligt
tilbage strøgne hår den lige lidt krummede
næse der var blit noget spids forud
og den { … }fast sammen sluttede mund
der ligesom lukkede for noget mægtigt
stort lissom lukket for en stor gåde
gådefuldt

 

Munchmuseet N 27 bl. 2v

    Mi{ … }dt i lighuset fora{t}n den store
gulag kristusfiguren af gulagtig gibs
der utbredte sine hænder velsignende
stod kisten den ene kiste.
Det var han jeg skulde  … 
I de svære hvide lagener der skjulte

kisten lå den døde
Det var et gammelt hode  …  af
e{t}n gammel hvidhåret mand

    En buket af røde og hvide blomster
lå på brystet.

    Hænderne lå glat ved siden
af hinanden

    Han hade ingen gud i livet
og ingen gud i døden