Munchmuseet, MM N 28

MM N 28, Munchmuseet. Datert 1908–1924. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 28 bl. 1r

Alfa    – Alle er døde    blot jeg er
undkommen – blot vi to er igjen –
– Den gamle er osså død – og så er
alt han vidste – om alle de store dager
og riger glemte –

    – Nu { … }vil vi blot elske hinanden
– og sidde ved stranden sammen –
og vi vil ikke røre ved de ting som ødelagde
verden

Omega   – ja hun omfavner –
Omega farer op –   ser du det –
A{ … }lfa   hva er det – Omega bøier sig { … }bort – hun og hvisker
til sig selv – 
 Slanger – det eneste levende
foruden os der er tilbage –