Munchmuseet, MM N 30

MM N 30, Munchmuseet. Datert 1894–1895. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 30 bl. 1r

    Disse billeder er Billeder stemninger
impressioner af Sjælelivet der
sammen danner en Udvikling
i den Kamp mellem Mand
og Kvinde der kaldes Kjærlighed –
– Fra dens Begyndelse hvor den
næsten avvises (3 st Kommentar) – derefter Billedet No –
Kys –    Kjærlighed og Smerte
– hvor Kampen sådan er Begynd{er}t –

     …  Billedet No – Kvinden der gir sig
hen – og får en Madonnas smertelige
{ … }Skjønhed –

    { … } …   …  Mystik{ … }en er fra
en ‹hel› Udvikli{ … }ng samlet i et
{ … }Da billedet {D}Kvinden { … }der is
sin  …  Fjorskjelligartethed er
er for Manden et Mysterium –
Kvinden der på engang er Helgen
– Hore og en ulykkelig hengiven

 

Munchmuseet N 30 bl. 1v

    Jalousi – en stor øde Strand –

    Kvindens Hår har snoet sig
om ham og filtret sig om hans
Hjerte No 4 Manden er af den Kamp  … 
sindsoprevet

    No 4    Syg stemning i N naturen
er for ham e{n}t stort {s}Skrig – der
{ … }blodrøde Skyer som dryppende Blod
(No {3}6 og 7)


    No
(Pigen med hændene) ‹Brunst›