Munchmuseet, MM N 41

MM N 41, Munchmuseet. Datert 1929. Brevutkast til Ragnar Hoppe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 41 bl. 1r

    Denne kulde har jeg mærket
blandt de{n}t unge kunstnerkuld i
alle nordiske land osså {her}\her/
i Oslo – Men den store utstilling
i Berlin og den påfølgende i Oslo
bragte et ialfald tilsyneladende
omslag – Jeg kan tænke mig
at netop i Sverige nu for tiden
mine billeder { … }og min grafik
vil møte en vis motstand –
– Næppe i noget land er sakligheten
med sit lille format glatte utførelse
og sin detaljbehandling trængt så
overalt frem – Jeg kan godt forstå det
gode ved dette omslag – og omslag må

 

Munchmuseet N 41 bl. 1v

altid komme – Jeg tror dog det
denne kunst ikke vil vare så
længe – Mon ikke det lille format
ialfald  …  meget vil ophøre snart –
Det  …  lille format med sine
smukke ofte store rammer er nu
e{t}n kunsthandlerkunst – Den er borgerlig
og opkommet efter den borgerlige
seier i 17 …  efter den franske revolution
– Nu er det arbeidernes. Mon ikke
kunsten atter blir alles eie som
i den gamle tid – { … }I offentlige
bygninger og på gaden? Fresker?