Munchmuseet, MM N 45

MM N 45, Munchmuseet. Datert 1931–1934. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 45, s. 1

    {D}Nei i sygt barn og vår
kunde der ikke være tale om annen
påvirkning end det der af sig selv vælder
frem fra mit hjem – Disse bilder
var min barndom og mit hjem.

    Den der virkeli kjendte m forholdene
i mit hjem – vilde forstå at
påvirkning utenfra kunde der ikke
være tale om annet end det der
kunde ha betydning som fødselshjælp
man kunde liså godt si at jordmoren
var havde påvirket barnet –

    De{r}t var i «pudetiden» sykeseng tiden
sengetiden og p dynetiden – ja vel

    Men jeg påstår at det næppe
var en m af disse malere der således
havde gjennemlevet til sidste smertensdrik
sit motiv som jeg i det syge barn. For det
var ikke bare mig der sad der det var alle i vort hjem mine  …  kjære

    Krohg var altid den der sad
på en trone og var medlidende
så på sine modeller –

    Hans kunst var ikke gjennemlevet
men nok følt

 

Munchmuseet N 45, s. 2

    Der fører en linie fra vår til
Aulabillederne Kommentar

    Aulabillederne Kommentar er folket der h drages
mot lys sol opklaring lys i
mørketiden

    Vår var den dødssyges  … længten
mot lys og varme mot livet

    Solen i Aulaen Kommentar var i Vår solskinnet
i vinduet – og den Det var Osvalds Kommentar sol


    (I vår kunde der v kan der vel
påvises enkelte faste penselstrøk og
farve i moren der kunde viser hen
Krohg – Men i sin helhed
sin følelse sit nervøse komponerende
farvepåsætning er motsat)


     … I samme stol som jeg
malte den syge  … ‹i› har vi jeg
og alle mine kjære fra min
mor af sat og vintere på vintere
sat og længtet mot sol – til
døden har tat dem –

 

Munchmuseet N 45, s. 3

    Vi har Jeg og alle mine
kjære har fra min far gåt
om op og ned af gulvet i livsangst
og g galskab

    Dette va har altsammen lagt
grun{ … }dvolden for min kunst
og det var dette dette der føltes
på mig fra barndommen af
som en blodig uretfærdighed
der sk la grundvolden til min
oprørstrang i min kunst –

    Dertil kom den rædselen om
evig fortabelse i helvetes ild
der bel blev indpodet i os
fra barn af