Munchmuseet, MM N 47

MM N 47, Munchmuseet. Datert 1938. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 47 bl. 1r

Det
    Jeg har aldrig lovet at male aulabillederne Kommentar
i fresco – Det vilde dengang været mig umuligt
Ellers er frescoen med de brugelige  …   …  vel så let
‹som›
 … 
 … 

    Billederne er hverken repareret
eller restaureret altså uvederhæftig snak
Billederne er malt som alle mine billeder
og de i galleriet som staffelimaleri –
Jeg som mange udmærkede malere har
ofte ladt lærredet stå – F.ex. Cezanne
Billederne er i løbet af 4 år hængt  … 
ude i friluftsatelier udsat for vind regn
og sne

    Der er ingen fordunkling i billederne