Munchmuseet, MM N 48

MM N 48, Munchmuseet. Datert 1933–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 48 bl. 1r

Der tales altid om «Historien» som blind
    Jeg har ikke holdt såmeget på
dette. Da jeg malte den vidunderlige
model Børre denne der inspirerte mig til
værket – så jeg hvordan den gamle verdens-
omreiste skipper sendte lyn fra sine  … 
øine når noget fordums steg frem for
hans indre blik – Når vi i samtalen
kom ind på hans liv og sømandsliv –

    Det var «svarte lyn» der som af en
lyskaster kastedes tilbage i tiden –

    Under arbeidet kom af sig selv
momenter der uddybet og beriget
motivet – { … }Den lille  …  stærkt røde
lue han brugte blev for mig til en blodig
krone eller hjelm – De forskjellige farvede
st{ … }ore lapper blev noget af hv «tidens
lapper» – Det var undergang og kampe deri –
Den store røde lap på knæet blev til
et blodigt lagen – Et blodigt slag –
Og det fik en samvirkning i lapperne

 

Munchmuseet N 48 bl. 2r


[Red.:
    Blåkopi av No-MM_N0048-01-01r.]


 

Munchmuseet N 48 bl. 1r

på det gamle træs stamme – De
svære moseflækker – De smuldrende rødder der
gror i jorden –

    Det klang sammen som i symphoni
med de mange årtusinders lag
i klipperne – I de { … }sønderhuggede
skjær langt ute i havbrynet –

 

Munchmuseet N 48 bl. 2r


[Red.:
    Blåkopi av No-MM_N0048-02-01r.]