Munchmuseet, MM N 59

MM N 59, Munchmuseet. Datert 1890–1892. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 59, s. 1

    ‹Har› { … } fra  … skyerne
i en solnedgang i
en eller sindsoprør
hvirket på en som
et blodigt dække
der – kan det vel ikke
nytte at male mer
almindelie skyer –
– Man går den
direkte vei – og
maler umiddelbart
indtrykket – billedet
– maler { … }skyernes blod

    – Et kunstværks virkning
beror på { … }hvad og hvor
hvad det sier –

    Man vil ha n en
extract af naturen
– kvadratroten af naturen –

 

Munchmuseet N 59, s. 2

 

 

Munchmuseet N 59, s. 3

    Kunsten løste sig ‹fra både›
Impressionismen (Manet)
og {i}fra det { … }naturen
det var sjælen der udviklet
sig fra det elementære –
og tog form i Symbolismen
de nyere retninger
I Symbolismen fandt
den sin form – søger der sin form


    I de lyse nætter
har formerne fantastiske
farver – ved stranden
kommer ligger stener
som trolde – de
bevæger sig – det er
en reflex af det vuggende
hav – da gør man
stene som  …  et { … }trold –

 

Munchmuseet N 59, s. 4

    Hva der ødelægger den
mod  … moderne kunst
– det er de store udstillinger
– de store bon marcheer –
billedet – det at billedene
skal se godt ud på
en væg – pryde – de
gjøres ikke for sagen
selv – ikke for at få
fortalt noget –


    – Jeg ‹som for› { … }7 år siden
til Paris med en b{ … }rændende
længsel efter salonen –
{ … }Jeg trodde jeg skulde gribes
og følte blot { … } væmmelse
Bougere

    Der pranger de på det
fremskudte plads – Bougeraus
medaljered – ‹s›æbe billeder
– der intereserte bourgeoissiet
som etiqueten på et ziaret
pakke – Bonnats – jern
stenfigurer –