Munchmuseet, MM N 62

MM N 62, Munchmuseet. Datert 1933?1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 62 bl. 1r

Min kunst
    Hvordan jeg kom in på vægmalerier
og friser –

    I min kunst har jeg forsøgt at forklare
mig livet og søgte at få klarhed om livs livsveien
Det har jeg osså tænkt kunde bidrage til at
andre andres klarlægning af livet

    – Jeg har altid bedst arbeidet når jeg har mine
billeder i nærheten –

    – Jeg følte billederne havde forbindelse med
hverandre i indholdet –

    {J}Når jeg stillet dem sammen fik de med
engang en klang de ikke havde enkeltvis – ligesom
de ikke kunde udstilles med andre –

    Så sat jeg dem sammen i friser –