Munchmuseet, MM N 65

MM N 65, Munchmuseet. Datert 1930–1940. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 65 bl. 1r

    Det er jo kjedeligt at jeg
aldrig har kunnet ta mig til
noget nyttigt – Har ikke kunnet
{ … }være alt muligmand – drevet med
politik og greiet med dit og dat – Jeg
har desværre bare dovnet mig og
malt noen billeder –

    Nei i Oslo må man ta
sig til no viktigt skal man få lov
at være til –

    Så har jeg været sygelig og det var galt
har været befængt med allehånde
skavanker og så måtte jeg i landflygtighed
og og dra rundt om i lannet forat
få fred – og billeder kunne jeg da ikke
få malt – Jeg malte både med synet
på det venstre gode øie – og blev skamfert
på det annet dårlige


    Ja det er ikke noe arbeide det
at male et billede var jeg og la chapell
enige om – Alt det man tænker og forbereder
billedet på er jo bare dovenskab