Munchmuseet, MM N 66

MM N 66, Munchmuseet. Datert 1927–1933. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 66 bl. 1r

    Kulturens flamme dør og lever op et
annet sted – Fra østens riker tændtes gnisten
over jødeland – Ægypten Grækenland, Rom
Europa – Tændtes og sluktes for at tændes og
leve på nyt –

    Nar sluknes flammen i Europa forat tændes
et annet sted – til vesten – i Amerika? Vil gnisten
For i Amerika at leve og dø – { … }og tændes atter
i østens riker – den evige rundgang –

    Grækenland – Rom –
    Europa Amerika –
A Grækenland gav sin sjæl til Rom forbløder
i inbyrdes kamper – sin sjæl til Rom –
– Vil Europa gjøre lignende til Amerika –?
De europæiske forenede stater vil udsætte
det kunne forhale det der vel engang må
komme

    Op af askeurnen stiger op  … 
måtte stige op Europas sjæl – forenede stater
D{ … }ød og liv –