Munchmuseet, MM N 67

MM N 67, Munchmuseet. Datert 1930–1935. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 67 bl. 1r

    Kulturens flamme dør og lever påny
    En ånd en gnist der tændes, flammes brændes og br dør sluknes
og forat for atter at e{n}t annet sted at fænge og liv –
dø – En flakkende tændende gnist

    Flammen tændtes og sluknedes i østens riker
flammede videre i jødeland ægypten –

    Grekenland og Rom – og i Europa –
    Grækenland Rom – Europa Amerika
– Grækenland gav sin ånd { … }til Rom efter
at have forblød sig i inbyrdes krig –
Vil Europa vil følge Grækenlands exempel
Det vil vel gå slig osså med Europa
{og}Det vil forblød give sin flamme til Amerika
forat den atter der skal leve og dø – og leve op
igjen atter i Østens riker?

    Når sker det? De forenede Europas stater
synes at være det eneste der kan få holde flammen { … }til
å leve sålænge som muli ennu i live