Munchmuseet, MM N 71

MM N 71, Munchmuseet. Datert 1928–1929. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 71 bl. 1r

Jeg { … }tog det atter op ti år senere –
da fik jeg mer af den stærke farve
jeg havde villet gi det – Jeg malte
3 forskjellige – Disse er alle forskjellige
og gir hvert sit bidrag til
at og fr få frem det jeg følte
ved det første intryk –