Munchmuseet, MM N 73

MM N 73, Munchmuseet. Datert 1928–1929. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 73 bl. 1r

Det var i realismens og
impresionismens tid –

    Det hændte jeg enten i en
syg opreven sindsstemning
eller i en glad stemning
fandt et landskab jeg gjerne
vilde male – Jeg hentede
stafeliet – stillet det op og
malte billedet efter naturen –

    Det blev et godt billede –
 …  men det blev ikke det
jeg vilde male – Jeg fik ikke
malt det slig jeg så det i den
syge stemning eller i de{t}n
glade stemning –

    – Slik hændte ofte – Jeg begynte
da at i et lignende tilfælde at
kradse ut hva jeg havde malt
– jeg søgte i min erindring efter
det første billede – det første indtryk –
og jeg søgt søkte at få det tilbake