Munchmuseet, MM N 74

MM N 74, Munchmuseet. Datert 1928–1929. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 74 bl. 1r

    Jeg malte billeder efter billeder
efter de in tryk jeg i bevægede
øieblikke havde fåt i mit øie –
malte det de linier og farver jeg
havde siddende på baksiden mit
af m indre øie – på netine
nethinden –

    Jeg malte da blot det jeg erindret
uten at føie noget til – uten
enkeltheder jeg ikke længer så
– Deraf  …  enkeltheden ved
billederne – den tilsyneladende
tomhed –

    Jeg malte intryk fra
barnetiden – De utviskede farver fra
den tid –

    Ved at male de farver og linier
og former jeg i e{t}n bevæget stemning
havde set – vilde jeg atter som
i en fonograf få den bevægede
stemning til atter at dirre frem –

    Slig opstod billederne i livsfrisen