Munchmuseet, MM N 87

MM N 87, Munchmuseet. Datert 1939. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 87 bl. 1r

    Det er ikke noget at si på at bygningen til
Rolf Stenersens gave af norsk kunst
kommer til Nordre Skøien – men jeg kan ikke
ta standpunkt til hvilket på hvilket
sted den skal blir bygget – Skkyn{ … }dige må
behandle arkitekt Hollands anke

    Jeg vil gjøre om opmærksom på at
denne samling ikke må af norsk
kunst ikke må forveksles med den plan
om at bygge mussæum til mine billeder
der har været oppe men som jeg ennu
ikke har tat noe  … standpunkt har tat