Munchmuseet, MM N 107

MM N 107, Munchmuseet. Datert 1908–1909. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 107 bl. 1r

    Omega
    Alfa    tænk Omega de hentet
Solen ned – De tog de i besiddelse
selve lyset – selve de kræfter som
{d}Den store hersker eiede – Ild { … }var alt
– med den talte de om ‹havet› – med den
bragte fik de selv jorden til at bevæge
sig – med den gik de i Luften – og i
havet –