Munchmuseet, MM N 108

MM N 108, Munchmuseet. Datert 1908–1909. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 108, s. 1

    Alfa og Omega
De første Mennesker på Øen
Veierland i det sydlige Norge

    Alfa vækkes af Omega
Måneopgang
I Skoven
De første Skyer

    { … }Alfa dræper Slangen
Omega kysser en Bjørn og
bekrandser en Hyæne –
Omega og Tigeren
Tigeren og Bjørnen

 

Munchmuseet N 108, s. 2

Reproduktioner af Alfa væ{ … }kkes
af Omega – og Omega og Svinet
sættes i Begyndelsen og Slutten
af { … }Indholdet –

Avisnotiser

 

Munchmuseet N 108, s. 3

Omega og Æslet
Omegas Øine
Omega kysser en Blomst
Omega græder
Omega og Svinet
Omega flygter på en Hjorts Ryg
{O}Alfa ser si{n}t {S … }Afkom
Alfas Fortvilelse
Alfa dræper ‹Slangen›
Omegas Død
Alfa
Alfas død