Munchmuseet, MM N 109

MM N 109, Munchmuseet. Datert 1892?1893. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 109, s. 1

    Hun var en Svane
Den gled med sin lange hvite
fine hals { … }henad vandet – der
speilede dens fine linjer og
himmelens hvite skyer
– Den { … }så sig om med milde øine –

    – Jeg rodet om dernede i dypet
{ … }blandt blåsvart kryp – grønbrunt
slim og fæle dyr –
kavet om i dyndet og {m}Mindedes
en tid da jeg ikke havde dynd
i bronchierne da jeg bodde deroppe i lyset

    – Jeg skræmtes for min egen skygge
{ … }rædslen tvang mig op til de { … }rene
farver –

    Det blev så strålende blændende lyst
    Der var svanen –
Den gled med sin lange hvite hals
henad vandet, der speilede

 

Munchmuseet N 109, s. 2
      
Munchmuseet N 109, s. 3

dens { … }fine linier og himmelens
hvite skyer

    Den så sig om med milde øine
Jeg strakte hænderne ut –
Den nærmet sig sagte – til
jeg syntes jeg kunde ta den
trykke dens hvite bryst til mit –
hvile mit trætte hode til dens bløde dun
– Så ble kom den ikke længer –  … 
vandet var dyndet omkring mig –
og jeg skimtet mit ansikt i
dyndet – det var forfærdeligt blekt

    – Svan{ … }en skræmtes –
    Jeg hørte et skrik – og jeg
vidste jeg havde skreket –

    Svan{ … }en var langt borte – gled
på den blanke { … }flade der speilede
dens fine linjer og himmelens hvite

{skyer}der hvor vandet speilede
himmelens hvite skyer