Munchmuseet, MM N 126

MM N 126, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 126, s. 1
Langt helre gaa til grunde
    i den store verdens {B}bærme
end blive som et led
    i det moralske ingenting
helre som en blodig gnist
    ingen hånd vil skærme
der gløder vildt og slukkes
    og slettes uten spor!
End lyse som en lampe
    me{n}d en stille afmaalt lue
aften efter aften
    i den evig samme stue

 

Munchmuseet N 126, s. 2
hvor kanarifuglen slumrer
    i sit tæppedækte bur
og tiden langsomt tælles
    af et gammelt stueur
Nei gnisten har dog evnen
    { … }at tænde baalet an
og fik vide det var den
    der lod brandtrommen gaa
vide det var den fra hvem
    Flammehavet kom
og brød med traditionerne
    og vendte time glasset om