Munchmuseet, MM N 127

MM N 127, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 127 bl. 1r

Når man er på et skib
– og der er fuldt op af mad
– og den 3{6}⁸⁄₁₀ delen af folkene
{er}hungrer – da er det rimeligt
at man gjør me magt
tager m maden fra de ²⁄₁₀ dele
der er der findes i samfundet
masser af {m}penger og mad –
men de er fra en liden kreds –
– disse få sætter altid pengene
en hel del penger i omløb –
men de ved – svinene at det
nok vender tilbage til dem –
– så må man være klog
– og få en del lave en
li{ … }den rende således at noget
af dette guld rinder ‹igjennem›
 …  lommer og lar noget
blive i disse –